Strona główna > Systemy alarmowe
 
Kontynuacja grupy: Manipulatory i klawiatury
INT-SCR-BL

INT-SCR-BL

Producent: Satel
Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych
Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu INTEGRA, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne funkcjonalnie podsystemy. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę strefy bez konieczności zapamiętania hasła, a hermetyczna obudowa umożliwia montaż urządzenia na zewnątrz.
- funkcjonalność klawiatury strefowej lub urządzenia odblokowującego czas na wejście
- wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- diody LED informujące o stanie strefy
- sygnalizacja dźwiękowa
- podświetlenie klawiszy
- optyczna ochrona sabotażowa reagująca na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi
- przycisk dzwonka
- konstrukcja umożliwiająca montaż na zewnątrz
Cena netto: 195,00 brutto: 239,85
Moduły
INT-CR

INT-CR

Producent: Satel
Moduł sterowania strefami
Moduł przeznaczony jest do sterowania strefami za pomocą kart zbliżeniowych. Dzięki temu korzystanie z systemu alarmowego nie wymaga zapamiętywania hasła – jest to doskonałe rozwiązanie dla systemu, z którego korzystają dzieci czy osoby starsze.
- załączanie i wyłączanie czuwania w strefach przy pomocy kart lub breloków
- obsługa transponderów pasywnych 125 kHz
- 3 programowalne tryby sterowania strefami
- 3 diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi
- sygnalizacja dźwiękowa
- współpraca z centralami VERSA i INTEGRA (podłączenie bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej)
Cena netto: 165,00 brutto: 202,95
INT-RX-S

INT-RX-S

Producent: Satel
Ekspander obsługi pilotów 433 MHz
Odbiornik pilotów 433 MHz pozwalający na wykorzystywanie pilotów zdalnego sterowania do sterowania systemem. Dzięki niemu, obsługa systemu alarmowego w domu może być tak prosta jak obsługa alarmu samochodowego.
- możliwość wykorzystania pilotów 433 MHz do obsługi central INTEGRA i VERSA
- pełna identyfikacja użytkownika pilota w systemie
- możliwość dowolnego przypisania funkcji do przycisków pilota
- współpraca z pilotami P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300
- niewielka obudowa ułatwiająca montaż w dogodnym miejscu
Cena netto: 202,00 brutto: 248,46
CA-64 PTSA

CA-64 PTSA

Producent: Satel
Moduł tablicy synoptycznej
Moduł tablicy synoptycznej, przeznaczony do stworzenia systemu wizualizacji stanu centrali alarmowej za pomocą diod LED.
- podłączenie do 128 diod LED informujących o stanie wejść i stref systemu alarmowego
- komunikacja z programem GUARDX przez port RS-232
- zasilacz impulsowy
Cena netto: 720,00 brutto: 885,60
INT-E

INT-E

Producent: Satel
Ekspander wejść
Moduł dedykowany jest do central alarmowych INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 E. INT-E oferuje rozbudowę systemu o 8 przewodowych wejść, umożliwia też bezpośrednie podłączenie czujek roletowych i wibracyjnych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.
- rozbudowa systemu o 8 wejść
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL (dla central INTEGRA Plus)
- programowanie wartości rezystancji parametrycznej
- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
Cena netto: 142,00 brutto: 174,66
INT-ADR

INT-ADR

Producent: Satel
Ekspander wejść adresowalnych
Moduł przeznaczony jest do podłączania czujek adresowalnych do central alarmowych z rodzin: INTEGRA oraz INTEGRA Plus. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 ADR. Zastosowanie INT-ADR ułatwia realizację okablowania, zwłaszcza w przypadku rozległych instalacji. Magistrala czujek adresowalnych jest niezależna od magistrali ekspanderów centrali, co pozwala na realizację systemów w sposób hybrydowy – łączenia elementów adresowalnych i podłączanych bezpośrednio.
- dedykowana niezależna magistrala czujek adresowalnych
- możliwość rozbudowy centrali o maksymalnie 48 wejść adresowalnych
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
Cena netto: 280,00 brutto: 344,40
CA-64 ADR-MOD

CA-64 ADR-MOD

Producent: Satel
Moduł adresujący
Moduł adresujący przeznaczony jest do konwersji tradycyjnych czujek dla systemu alarmowego wyposażonych w wyjście przekaźnikowe, w czujki podłączane do magistrali adresowalnej. Niewielka obudowa modułu adresującego umożliwia jego instalację nawet w czujkach o niewielkiej obudowie.
- zamiana typowej czujki (NO, NC) w czujkę adresowalną
- montaż wewnątrz obudowy czujki
- współpraca z ekspanderem wejść adresowalnych CA-64 ADR
Cena netto: 37,00 brutto: 45,51
INT-PP

INT-PP

Producent: Satel
Ekspander 8 wejść + 8 wyjść (Grade 3)
Moduł podcentrali przeznaczony jest do współpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA i INTEGRA Plus. Urządzenie to zastępuje moduł CA-64 PP. INT-PP umożliwia rozbudowę centrali o dodatkowe 8 wejść przewodowych, a także 8 programowalnych wyjść: przekaźnikowych i OC. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.
- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL (dla central INTEGRA Plus)
- obsługa czujek roletowych i wibracyjnych
- rozbudowa systemu o 8 wejść
- rozbudowa systemu o 8 wyjść:
4 wyjścia typu OC
4 wyjścia przekaźnikowe
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
Cena netto: 294,00 brutto: 361,62
INT-O

INT-O

Producent: Satel
Ekspander wyjść
Moduł rozbudowy wyjść przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Urządzenie to zastępuje moduły: CA-64 O-OC, CA-64 O-R oraz CA-64 O-ROC. INT-O umożliwia rozszerzenie systemu o dodatkowe 8 wyjść przewodowych. Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.
- rozbudowa systemu o 8 wyjść:
8 wyjść niskoprądowych typu OC
do 8 wyjść przekaźnikowych
każde wyjście typu OC połączone równolegle z wyjściem przekaźnikowym
możliwość obniżenia poboru prądu poprzez wyłączenie obsługi wybranych wyjść przekaźnikowych
- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)
Cena netto: 212,00 brutto: 260,76
INT-ORS

INT-ORS

Producent: Satel
Ekspander wyjść na szynę DIN 35 mm
Moduł INT-ORS umożliwia rozbudowę systemów INTEGRA/VERSA o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych. Przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V za pomocą central alarmowych z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA. Moduł ten jest także świetnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania możliwości oferowanych przez te centrale do tworzenia systemu automatyki. INT-ORS przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.
- rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V)
- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm
Cena netto: 330,00 brutto: 405,90
INT-IORS

INT-IORS

Producent: Satel
Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN
Moduł INT-IORS umożliwia rozbudowę systemu INTEGRA o 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych oraz 8 wejść z obsługą konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL. Moduł ten przeznaczony jest do realizacji bezpośredniego sterowania urządzeniami 230 V za pomocą centrali alarmowej INTEGRA. Jest on idealnym rozwiązaniem w przypadku wykorzystania możliwości oferowanych przez centrale INTEGRA do tworzenia systemu automatyki. Moduł INT-IORS przeznaczony jest do montażu na standardowej szynie DIN 35 mm.
- rozbudowa systemu o 8 wejść
- rozbudowa systemu o 8 wyjść przekaźnikowych (bezpośrednie sterowanie urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V)
- konstrukcja umożliwiająca montaż na szynie DIN 35 mm
Cena netto: 430,00 brutto: 528,90
ETHM-1 Plus

ETHM-1 Plus

Producent: Satel
Ethernetowy moduł komunikacyjny
Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus oferuje możliwość korzystania z komunikacji przez sieć Ethernet w centralach alarmowych z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus oraz VERSA. Umożliwia on prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central. W połączeniu z centralami INTEGRA oferuje funkcjonalność zdalnego sterowania systemu przez INTERNET za pomocą komputera, tabletu czy smartfona.
- współpraca z centralami alarmowymi z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus i VERSA
- monitoring TCP/IP lub UDP
- programowanie za pomocą DLOADX
- nadzór systemu INTEGRA za pomocą GUARDX
- obsługa systemu INTEGRA z poziomu przeglądarki WWW
- obsługa systemu z telefonu komórkowego za pomocą aplikacji MobileKPD-2 oraz MobileKPD-2 Pro
- możliwość powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomości e-mail (tylko INTEGRA Plus)*
- kodowanie transmisji danych
- obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP
- otwarty protokół do integracji kanałem TCP/IP z innymi systemami
Do zdalnego połączenia z centralą INTEGRA wymagany DLOADX w wersji min v1.12.004
Cena netto: 441,00 brutto: 542,43
INT-AV

INT-AV

Producent: Satel
Moduł akustycznej weryfikacji alarmu
Moduł akustycznej weryfikacji alarmu INT-AV umożliwia wstępną, zdalną ocenę zagrożenia poprzez podsłuchanie sytuacji w chronionym obiekcie. Dodatkowo, funkcjonalność rozgłaszania komunikatów ze stacji monitorującej pozwala przekazać polecenia osobom znajdującym się w obiekcie objętym ochroną.
- dźwiękowa weryfikacja alarmu służąca do eliminowanie fałszywych alarmów
- lokalne rozgłaszanie komunikatów ze stacji monitorującej
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- obsługa do 4 interkomów pracujących w trybie half-duplex
- funkcja wykrywania sabotażu mikrofonu
Cena netto: 357,00 brutto: 439,11
INT-AVT

INT-AVT

Producent: Satel
Terminal akustycznej weryfikacji alarmu
Terminal akustycznej weryfikacji alarmu INT-AVT stanowi uzupełnienie modułu INT-AV. Wyposażony jest on w głośnik oraz mikrofon, dzięki którym możliwe jest uzyskanie dwukierunkowej komunikacji głosowej pomiędzy personelem stacji monitorującej a osobami znajdującymi się w chronionym obiekcie.
- dwukierunkowe przesyłanie sygnału audio między interkomami i linią telefoniczną
- przycisk włączania komunikacji dwukierunkowej
- do modułu INT-AV można podłączyć maksymalnie 4 terminale INT-AVT
Cena netto: 103,00 brutto: 126,69
INT-VG

INT-VG

Producent: Satel
Moduł głosowy
INT-VG jest modułem, który umożliwia zdalne sterowanie systemami alarmowymi VERSA i INTEGRA za pomocą klawiatury telefonu i menu głosowego. Za jego pomocą można nie tylko załączyć i wyłączyć czuwanie, ale również szczegółowo sprawdzić stan systemu czy sterować podłączonymi do centrali urządzeniami. Oprócz tego moduł pełni rolę 16-to komunikatowego „syntezera mowy” umożliwiającego realizację powiadamiania głosowego o wybranych zdarzeniach w systemie.
Cechy urządzenia
- głosowe menu zdalnego sterowania obsługiwane za pomocą dowolnego telefonu z wybieraniem tonowym
- zapis komunikatów w procesie konfiguracji z użyciem technologii przetwarzania tekstu na mowę eliminujący konieczność rejestrowania tekstów przez mikrofon
- zdalne załączanie/wyłączanie czuwania oraz sterowanie wyjściami do obsługi urządzeń automatyki
- zdalne sprawdzanie stanu systemu
- funkcje MAKRO ułatwiające automatyczne wykonywanie szeregu czynności
- zarządzanie konfiguracją modułu przy pomocy bezpłatnego programu VG-SOFT
- możliwość zarejestrowania 16 komunikatów do powiadamiania telefonicznego
- współpraca z centralami INTEGRA i VERSA
Cena netto: 152,00 brutto: 186,96
INT-VMG

INT-VMG

Producent: Satel
Moduł komunikatów głosowych
Moduł INT-VMG przeznaczony jest do odtwarzania komunikatów głosowych w obiekcie, wyzwalanych za pomocą centrali alarmowej. Można go zastosować do przekazywania komunikatów informacyjnych lub ostrzegawczych, a także w celu ułatwienia obsługi systemu alarmowego np. osobom starszym lub dzieciom. Ponadto, możliwość zapisu dowolnych dźwięków pozwala wykorzystać moduł do odtwarzania charakterystycznych dźwięków ostrzegawczych. Wbudowany wzmacniacz pozwala na bezpośrednie podłączenie zewnętrznego głośnika, a wyjście liniowe umożliwia podłączenie urządzenia do systemu PA w obiekcie. Komunikaty rejestrowane są w pamięci urządzenia za pomocą dołączonego oprogramowania z funkcją przetwarzania tekstu pisanego na mowę, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z pomocy lektora podczas ich rejestrowania.
Cechy:
- możliwość rejestrowania do 32 różnych komunikatów
- wyzwalanie komunikatów za pomocą centrali alarmowej INTEGRA lub za pomocą innych urządzeń zewnętrznych
- wbudowany wzmacniacz pozwalający na bezpośrednie podłączenie głośnika
- wyjście liniowe ułatwiające podłączenie do systemu PA
- wbudowany port USB do szybkiego programowania za pomocą komputera
Cena netto: 189,00 brutto: 232,47
 
 
Aktualności | Dla partnerów | O firmie | Kontakt | Strona główna
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83
tel.: (017) 857 80 60, (017) 85 77 980
fax: (017) 85 77 999
e-mail: sawel@sawel.com.pl, www.sawel.com.pl
Realizacja SAWEL 2015