Strona główna > Aktualności
 

Aktualności

Satel

Firma SAWEL posiada status Autoryzowanego Dystrybutora firmy Satel

SATEL jest producentem najwyższej jakości urządzeń elektronicznych. Gama produktów firmy SATEL obejmuje przede wszystkim centrale alarmowe, sygnalizatory, czujki, stacje monitorujące, sterowniki radiowe, dzielniki ekranu oraz zasilacze buforowe.

Więcej informacji na stronie www.satel.pl

NOWY PRODUKT firmy Satel

NOWOŚĆ

PERFECTA system alarmowy

Możliwość stworzenia systemu:
• przewodowego
• bezprzewodowego
• hybrydowego

Komunikacja bezprzewodowa 433 MHz:
• dwukierunkowa z manipulatorem PRF-LCD-WRL i sygnalizatorem MSP-300
• jednokierunkowa z urządzeniami z rodziny MICRA

Wygodne sterowanie:
• zdalne: aplikacja PERFECTA CONTROL, pilot MPT-350
• lokalne: manipulatory PRF-LCD i PRF-LCD-WRL

CZUJKA DYMU

ASD-150

Czuka dymu
Szybka i pewna detekcja zagrożenia ogniowego to podstawa ochrony przeciwpożarowej. Dlatego zarówno budynki mieszkalne, jak i przemysłowe warto wyposażyć w urządzenia umożliwiające szybkie wykrycie pojawienia się dymu widzialnego.
Doskonałym rozwiązaniem zapewniającym wysoki poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego jest czujka dymu ASD-150.

ASD-150 może działać w dwóch trybach: autonomicznym lub w ramach systemu ABAX.

ZEWNĘTRZNE DUALNE CZUJKI RUCHU

OPAL, OPAL Plus, OPAL Pro AOD-200

Zewnętrzne dualne czujki ruchu PIR+MW
• wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
• pewność działania
• aktywny antymasking IR (OPAL Pro)
• odporność na zwierzęta
• ochrona sabotażowa zabezpieczająca czujkę przed oderwaniem od podłoża oraz przed otwarciem obudowy

ZEWNĘTRZNE DUALNE CZUJKI KURTYNOWE

AGATE / AOCD-250

Zewnętrze dualne czujki kurtynowe

Zastosowanie czujek w obiektach mieszkalnych, biznesowych i przemysłowych:
• ochrona wzdłuż zewnętrznej ściany budynku
• ochrona wzdłuż ogrodzenia posesji
• ochrona bramy wjazdowej lub garażowej
• ochrona zewnętrzna i wewnętrzna
• okien balkonowych, tarasowych i zwykłych
• wykrywanie wejścia do strefy chronionej
• ochrona uwzględniająca przejście dla zwierząt

Cechy wspólne:
• możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz
• wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
• klasa szczelności IP54
• niewielkie wymiary
• pewność działania
• ochrona antysabotażowa
• możliwość wyboru sposobu montażu

NOWOŚĆ

NICE PARK - SYSTEMY PARKINGOWE

W celu uzupełnienia możliwości całkowitej kontroli wjazdów kolejnym krokiem firmy Nice po wprowadzeniu do oferty nowej generacji szlabanów z rodziny Bar jest wdrożenie kompleksowych SYSTEMÓW PARKINGOWYCH. Wieloletnie doświadczenie, coraz większe zaufanie konsumentów i specjalistów do marki Nice oraz przyjęta strategia dostarczenia klientom kompleksowej oferty uzupełniających się produktów, stały się przesłanką do uzupełnienia oferty.

NicePark – kontrola, wygoda, zysk
System parkingowy to nie tylko wygoda i gwarancja kontroli wjazdu i wyjazdu na parking, ale przede wszystkim narzędzie, które pozwala generować przychody. Według branżowych szacunków, przy sporym natężeniu ruchu parking może generować przychody na poziomie powyżej 15 tys. zł miesięcznie. Szacuje się również, że ze względu na rosnącą liczbę samochodów, w Polsce w najbliższych latach zacznie brakować miejsc parkingowych. Wprowadzenie do oferty systemów NicePark to również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony Partnerów Handlowych, a także wzrost liczby samochodów w Polsce oraz stale zwiększającą się wymaganą powierzchnię parkingową. Do najatrakcyjniejszych lokalizacji pod parking zalicza się w Polsce centra miast, kurorty bądź okolice atrakcji turystycznych, centrów handlowych, targowisk czy bazarów. Potrzeba kontroli parkingowej dotyczy nie tylko nadzoru strefy bezpłatnej, ale także strefy płatnej (a w jej przypadku rodzącego się potencjału inwestycyjnego).

systemy parkingowe

NicePark - zestawy gotowe do montażu

W ofercie systemów parkingowych Nice wyróżnione zostały podstawowe zestawy. Każdy z nich składa się co najmniej z terminala wjazdowego oraz szlabanu z rodziny Bar. Niezbędnym elementem systemu jest także serwer z oprogramowaniem PARK SOFT. Wszystkie pozostałe elementy zestawów można dowolnie modyfikować, uzyskując unikatowe konfiguracje.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAWEL Sp. z o.o. SK, ul. Lwowska 83, nr tel. 17 857 80 60, adres email: sawel@sawel.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b) ww. Rozporządzenia w celu realizacji kontaktu do realizacji celów umowy i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na czas realizacji umowy, w tym do celów przechowywania dokumentacji księgowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 
 
Aktualności | Dla partnerów | O firmie | Kontakt | Strona główna
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 83
tel.: (017) 857 80 60, (017) 85 77 980
fax: (017) 85 77 999
e-mail: sawel@sawel.com.pl, www.sawel.com.pl
Realizacja SAWEL 2015